Procese sušenja u postojećim sušarama bez sistema automatske regulacije obično karakteriše:

 • Neujednačen kvalitet sušenja
 • Veliki utrošak energije
 • Ručni rad gde sve zavisi od procene čoveka

 Direktne koristi od sistema automatske regulacije sušenja :

 •  Povećanje proizvodnje
 •  Smanjenje škarta
 •  Najviši nivo kvaliteta
 •  Povećanje kapaciteta sušare
 •  Racionalniji rad radnog osoblja
 •  Štampanje i čuvanje izveštaja za svaku šaržu
 •  Smanjenje potrošnje energije i vremena sušenja
 •  Kratko vreme povratka investicije

  Rešenje koje isporučuje ATM CONTROL® pored tačne regulacije omogućuje praćenje sledećih funkcija:

 •    vizuelno praćenje svih izmerenih veličina i njihovo arhiviranje, izcrtavanje grafika za potrebe kasnije analize.  
 •     Izbor programa za odreÄ‘ene žitarice: pšenica, soja, kukuruz..
 •      Izbor režima rada: ručno/ automatski  
 •     Zvučno i svetlosno alarmiranje: prestanka rada gorionika, ventilatora, kontrole okretanja izvlakaša susare  (prekid lanaca)
 •      Sve funkcije praćenja procesa u lokalu ima i PC u kancelariji tehnologa
 •     Operater je osloboÄ‘en stalnog praćenja rada sušare tako da može da se posveti analizi  suštine sušenja