AUTOMATIZACIJA TERMIČKE  PRIPREME  NAPOJNE VODE

Potreban obim merenja, regulacija i upravljanja po broju i funkcijama proizilazi iz mašinsko-tehnološkog projekta ali je obično dovoljno:  

  • merenja i regulacije nivoa u napojnom rezervoaru
  • merenja i regulacije temperature vode u napojnom rezervoaru
  • merenja i regulacije pritiska u degazatoru napojnog rezervoara
  • merenje protoka napojne vode
  • upravljanje napojnim pumpama

 ATM CONTROL sve regulacione petlje realizuju se softverski, preko PLC-a i SCADA sistema na PC-u. Kao regulacioni izvršni organi koriste se elektromotorni regulacioni ventili sa davačima položaja (4-20 mA) koji će se prema zadatim vrednostima otvarati odnosno zatvarati po PID algoritmu. U PLC se uvode digitalni signali, ventil otvoren, ventil zatvoren, signalizacija položaja kao i statusi preklopnika i linijskih kontaktora motora pumpi . Regulacionim ventilima se upravlja ručno ili automatski  preko dva digitalna izlaza PLC-a (otvaranje, zatvaranje) i prateće sklopne opreme preko kontrola sa SCADA sistema.

Sistem upravljanja pumpama je  baziran na frekventnom regulatoru po pumpi ili grupi pumpi stim da je ostavljena mogućnost ručnog upravljanja pumpama u servisnom režimu ili u incidentnim situacijama.  Automatski rad podrazumeva vodjenje napojnih pumpi po kriteriju pritiska na potisu napojnih pumpi uz korekciju po protoku napojne vode.

Sistem upravljanja i nadzora kompletnim sistemom je  baziran na primeni PLC-a i SCADA sistema instalisanom na PC-u.