♦ U varijantama za ugradnju :

 - na pult ili tablu 

-na šinu 35 mm DIN 46277

♦ 4 (četiri) ulazna signala (radni kontakti bez potencijala)

♦ Na čeonoj ploči 4x LED za signalizaciju umesto signalnog tabloa

♦ Napajnje ulaznih kontakata iz uredjaja sa 24V,DC

♦ Na raspolaganju su i tranzistorski izlazi 24V,DC, 100mA za potrebe

   dislociranih signalizacija (sinoptika, signalinh tabloa...)

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.