Pasivni izolacioni pretvarač je dvozični pretvarač bez pomoćnog napajanja čija je namena da kvalitetno galvanski izoluje i odvoji ulazni signal 4...20 mA od izlaznog signala 4...20 mA.

Koristi se u složenim sistemim merenja i regulacije , automatizacije tehnoloških procesa i sistemima za akviziciju podataka gde treba veliki broj razdvajanja i umnožavanja signala.

♦ Dvokanalni ili jednokanalni

♦ Bez pomoćnog napajanja

♦ Izlazni signal galvanski odvojen od ulaznog signala

♦ Realizovan u kućištu EMG22 za montažu na šinu 35 mm EN 50022 (DIN 46277)

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.