♦ Korenuje ulani signal od pretvarača diferencijalnoh pritiska kod merenja protoka

♦ Može a ne mora da napaja pretvarač dif. pritiska  stabilisanim naponom jednosmerne struje 24V,DC

♦ Galvanski razdvaja napajanje uredjaja od ulaza i od izlaza

♦ Ugrađena zaštita od kratkog spoja mernog pretvarača i vodova

♦ Zaštita od VF i naponskih tranzijenata

♦ U kućištu na nosač 35 mm EN 50022 (DIN 46277) ili utični modul za sistem ES 902 

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.