♦Napaja dvožične merne pretvarače stabilisanim naponom jednosmerne struje 24V,DC

♦ Galvanski razdvaja napajanje uredjaja od ulaza i od izlaza

♦ Sa ili bez galvanskog razdvajanja ulaza od izlaza uredjaja

♦ Izlaz:  0/4...20 mA linearan ili korenovan

♦ Pojačava snagu signala čime sprečava povratni uticaj opterećenjea sa izlaza na ulaz

♦ UgraÄ‘ena zaštita od kratkog spoja mernog pretvarača i vodova

♦ Zaštita od VF i naponskih tranzijenata

♦ U kućištu na nosač 35 mm EN 50022 (DIN 46277) ili utični modul za sistem ES 902 

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.