♦ Pretvarač pritiska

♦ Merne prigušnice

  

 

                            

                                     

♦ Regulator nivoa sa plovkom MRN (VMN)

♦ Regulator nivoa sa elektrodama ERN

                                      

♦  Prekidač nivoa za podvodne fluide