Primenjuje se za regulaciju ili signalizaciju nivoa provodnih tečnosti ili blokadu po nivou u otvorenim i zatvorenim rezervoarima, parnim kotlovima i sudovima pod pritiskom:

  • najveći pritisak:                                        25 bar
  • najveća dozvoljena temperatura:              225°C
  • elektrode:                                   max 5 komada
  • najveće dozvoljeno opterćenje relea:    250V; 6A

Ugradbene dimenzije su iste kao kod Regulatora nivoa sa plovkom (MRN)

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.