Primenjuje se kod provodnih tečnosti za signalizaciju i održavanje nivoa u posudama pod pritiskom i otvorenim rezervoarima.   Sastoji se od:

  • elektrode sa navojem M18x1.5 ili G1/2
  • kućišta elektrode sa prurubnicom DN50 NP40 ili glavom B
  • elektronskog relea sa podesivom osetjlivosti 2-50kΩ, kontaktima 10A,230V,AC i napajanjem 230V,AC

Zavisno od načina povezivanja obavlja funkciju:

  • Dvopoložajnu regulaciju nivoa    
  • Signalizaciju minimuma
  • Signalizaciju maksimuma
  • Sve ovo i kod primene kod posuda od izolacionog materijala
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.