Digitalni senzoti temperature su kompleksni senzori koji u svom minijaturnom kućištu imaju integrisan lokalni senzor temperature i mikroprocesor sa memorijom. Verzija u kućištu TO-92 ima tri nožice koje obično znače masu, napajanje a prenos izmerenih podataka o temperaturi se vrši samo jednom žilom putem serijske komunikacije.

KARAKTERISTIKE

  • Merno područje: -55°C do +125°C
  • Tačnost: ±0.5°C (u opsegu od -10°C do +85°C)
  • Rezolucija: 9-bitna
  • Konverzija temperature: max 750 ms
  • Progamabilne min. i max. granične vrednosti
  • Ne zahteva eksterne elektronske komponente
  • Jedinstven 1-wire® interfejs koji zahteva samo jednu liniju za komunikaciju
  • Svaki senzor ima jedinstven 64-bitni serijski kod smešten u internom ROM-u
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.