• Za montažu na šinu 35 mm ili za uticanje ES902
  • Uređaj pretvara merni signal kojeg daje naponski davač ( termopar ili drugi davač jednosmernog napona ) u standardni strujni signal 0 do 20 mA ili 4 do 20 mA
  • Galvanski razvođen krug napajanja od signalnih krugova
  • Četvorožični: dve žice za napajanje (220V, 110V, 24V, 50Hz ili 24V) i dve žice za izlazni signal 0-20 mA ili 4-20 mA 
  • Dijagnostika izlaza
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.