• Za otporne termometre: Pt100, Pt500, Pt1000 i druge RTD ili potenciometre
  • Za montažu na šinu 35 mm ili za uticanje ES902
  • Uređaj pretvara merni signal kojeg daje otporni termometar ili potenciometar u standardni strujni signal 0 do 20 mA ili 4 do 20 mA
  • Galvanski razvođen krug napajanja od signalnih krugova
  • ÄŒetvorožični: dve žice za napajanje (220V,AC 110V,AC 24V,AC  ili 24V,DC) i dve žice za izlazni signal 0-20 mA ili 4-20 mA 
  • Dijagnostika izlaza
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.