• Ulaz: Pt 100 (prema DIN IEC 751)
    Potenciometar 100Ω
  • Vrsta spoja: trožični sistem
  • Karakteristika: temperaturno-linearna
  • Galvanski izolovan
  • Za ugradnju u priključnu glavu B (DIN 43729)
  • Uz isporuku adaptera ugradnja na šinu 35 mm (DIN 46277)
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.