• Senzor Pt 100, klasa B, u 3-zičnom spoju
  • Ugrađeni dvozični pretvarač otpora 4-20 mA
  • Zaštićen od pogrešnog priključenja na napon napajanja
  • Signaiizacija prekida senzora po izboru (min ill max slgnala)
  • Zaliven
  • U kućištu 65x 58x35 mm, uvodnica Pg7
  • Zaštita P65
 
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.