Za merenje temperature ležaja mašina i na mašinama za preradu plastičnih masa.

  • Merni otpor: Pt100 (JUS L.F2.051) fiksno spojen sa tempraturno-otpornim kablom duzine 2m. (veće dužine na zahtev)
  • Dužina za ugradnju: 40... 150 mm. podesivo pomicanjem matice uzduž opruge
  • Nosač sa bajonet priključkom: za uvrtanje G 3/8
Kataloški broj: 41.21.511
 
 
Za merenje temperature u ležajevim mašina i na mašinama za preradu plastičnih masa.
  • Termoelement: FeCu-Ni (JUS L.F2.008)
  • Kompenzacioni kabl: fiksno spojen, dužina 3m
  • Dužina za ugradnju: 40...150 mm. podesivo pomicanjem matice uzduž opruge
  • Nosač sa bajonet priključkom: za uvrtanje G 3/8
Kataloški broj: 42.21.245
 
  
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.