Za merenje spoljne temperature u suvim i vlažnim prostorijama. Kod merenja brzih odziva zaštitnoj cevi se poveća površina.

  • Zastitna cev:ÄŒ.4574, Ф 7 mm
  • Kućište: silumin. sa zaptivkom, sa uvodnicom Pg 9
  • Merni otpor: PttOO (JUS LF2.051)
 
 
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.