• Merni opseg : -50C do +400C
  • Tip senzora: Pt 1000
  • Klasa senzora: B prema DIN EN 60751 (u skladu sa IEC 751)
  • Nazivni otpor: 1000Ω na 0C
  • Kućiše dimenzije: 65x58x35 mm
  • Kućište materijal: AlSil 2
  • Kućište zaštita: IP 65
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.