• Senzori u mernom ulošku Ф 6 mm
 • R100 za temperature do 400C ili 650C JUS LF2.05I
 • Tip J za temperature do 700C
 • Tip K za temperature do 700C
 • Bez zaštitne cevi
 • Priključna glava: oblik B (DIN 43729) materijal: silumin 
 • Priključna pločica: keramička Ф 41 mm
 • Moguća isporuka sa pretvaračem temperature montiranim u priključnu glavu: izlaz 4-20 mA
 • Termopar: jednostruki ili dvostruki
 • Debljina žice: Ф 1 mm
 • Standardne dužine:140 i 200 mm
Zaštitna cev za uvarivanje:
 • Izrađuje se bušenjem iz punog materija DIN 43763
 • Materijal ÄŒ7400(13CrMo44)
 • Standardne dužine:140 i 200 mm
 
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.