• Senzori u mernom ulošku Ф 6 mm
  • PI100 za temperature do 400C ili 650C JUS LF2.051
  • Tip J za temperature do 700C
  • Tip K za temperature do 700C
  • Zaštinta cev:ÄŒ.4574 ili ÄŒ.7400
  • Pnključna glava: oblik B (DIN 43729) materijal: silumin 
  • Priključna pločica: keramička Ф 41 mm
  • Moguća isporuka sa pretvaračem temperature montiranim u priključnu glavu: izlaz 4-20 mA
  • Termopar: jednostruki ili dvostruki
  • Debljina žice: Ф 1 mm
  • Standardne dužine: 160 i 250 mm
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.