• Namenjeni za temperature do 1600 C
  • Za uticanje, sa pomičnom prirubnicom
  • Priključina glava: oblik A (DIN 43729) matarijal: silumnin
  • Prirubnica: Temper liv (B TeL.35 / AISM OMg)
  • Priključna plodica: keramička  55 mm
  • Termopar: jednostruki ili dvostruki
  • Debljina žice: 0.5; 0.435; 0.35 mm
  • Tipske nazivne dužine: 500, 710, 1000,1400 m
PREPORUKE ZA IZBOR ZAŠTITNE CEV:

Matenjal zaštitne cevi Max. temp. Postojanost
Porculan (KER 610) 1500 C Za sve gasove bez prisustva kiselih i alkalnlh para
Oksidna keramika (KER 710) 1600 C Za gasove sa alkalnim parama. peći za topljenje stakla i pečenje kroda
Porozna keramika (KER 530) 1600 C Za sve gasove. uz upotrebu ga-sanepropusne unutrašnje kera-mičke cevi. Otpoma na tempera-turne šokove
 

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.