♦ Digitalni LED displej sa četri cifre visine 20 mm

♦ Standardni analogni  ulaz

♦ Napaja dvožične pretvarače

♦ Direktan priključak senzora temperature (RTD ili TC)

♦ 2 relejna izlaza sa preklopnim kontaktima sa radom sa ili bez zadrške

♦ Svetlosna signalizacija uključenosti relea

♦ 12-bitna A/D konverzija

♦ Tastatura za zadavanje graničnih vrednosti i prarametara rada

♦ Napajanje: 230 V,AC

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.