♦ U kućištu 96x96 za ugradnju

♦ Istovremeno pokazivanje:

  • trenutne snage
  • trenutnog protoka
  • temperature polazne vode
  • temperature povratne vode

♦ Napajanje pretvarača protoka

♦ Direktni ulazi za senzore temperature

♦ Ugradjena RS485 komunikacija Modbus protokol

♦ Samodijagnostika

♦ Registovanje vremena rada uredjaja

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.