♦ Sam izračunava maseni protok gasova, pare i tečnosti na osnovu trenutnih vrednosti ulznih veličina pomoću ugraÄ‘enog progama za proračun mernih prigušnica

♦ Istovremeno pokazivanje:

  • integrisanog protoka
  • trenutnog protoka
  • trenutnog pritiska
  • trenutne temperature

♦ Napaja pretvarače pritiska i diferencijalnog pritiska

♦ Direktan ulaz za senzore temperature

♦ Ugradjena RS485 komunikacija po Modbus protokolu

♦ Samodijagnostika

♦ Registovanje vremena rada uredjaja

♦U kućištu 96x96 za ugradnju

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.