Prevashodno je namenjen ručnom vođenju elektromehaničkih pogona ugrađenih na zapornu armaturu (ventile, zasune...)

♦ Analogni ulaz za priključak davača položaja (potenciometar ili strujni davač)

♦ Dva programabilna digitalna ulaza za priključak  krajnih prekidača pogona

♦ Dva relejna izlaza

♦ Ugrađena RS485 serijska komunikacija po Modbus RTU protokolu

Promenom programa isti uredjaj može se isporučiti kao:

  • PID regulator sa impulsnim izlazom 72x72
  • Dvopoložajni regulator 72x72
  • Pokazni instrument 72x72
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.