♦ 8 (osam) nezavisno postavljenih analognih ulaza:

     - direktni ulazi za sve tipove otpornih tremometara (Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, ....)

     - direktni ulazi za sve tipove termoelemenata (K,S,J,L,T,R, ....)

     - 0/4...20 mA

♦ 8 nezavisno postavljanje po dve granične vrednosti po ulazu 

♦ Automatsko i ručno praćenje podataka na displejima 

♦ 16 (šesnaest) relejnih izlaza za signalizaciju i blokade

♦ Ugradjena signalizacija alarma na prednjoj ploči

♦ RS 485 serijska komunikacija po modbus protokolu 

♦ Ugradjena samodijagnostika

♦ U kućištu 144x72 za ugradnju

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.