ATM CONTROL isporučuje ormane, pultove i table izražene od dva put dekapiranog lima, debljine zavisno od namene, plastificirane u standardnim sivim bojama RAL 7032 ili RAL 7037, kompletno električno ožičene, ispitane i pripremljene za montažu.