Regulacioni ventili sa elektromehaničkim servopogonima su izvršni organi u merno-regulacionoj petlji kojima se reguliše protok gasova , pare i tečnosti

Primenjuje se u procesnoj industriji , elektranama, toplanama, hemijskoj i prehrambenoj industriji, te u raznim industrijskim instalacijama kada se zahteva potpuno zatvaranje ventila (propuštanje <0,05%KVs vrednosti)

Ugradnja u cevovod se vrši prirubnicama prema EN 1092-1, tip B prema nazivnom pritisku. Ugradbena dužina odgovara standardu EN 558-1 odgovarajući red. Na zahtev prirubnice se mogu izvesti prema drugim standardima.

Kućište je liveno ili kovano prolaznog oblika prema standardu EN 13709. Materijali kućišta su iz grupe 3EO i 5EO prema standardu EN 1256-1. Vreteno je od ÄŒ. 4172 (W.Nr. 1,0421) a zaptivanje vretena i poklopca je grafitom.

Protočnu moć regulacionih ventila određuje Kv vrednost ( protok vode u m3/h, temperature  5...40°C uz pad pritiska 1 bar) koja se određuje prema datim formulama. Zatvarači se izrađuju s istoprocentnom, linearnom ili brzootvarajućom karakteristikom

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.