SiloTerm* je mikroprocesorski sistem za merenje i nadzor temperature u silosima žitarica, uljarica ili mahunarki.

  • Kapacitet sistema od 1-256 termometrijskih sondi
  • U svakoj glavi termometrijske sonde ugrađen mikro procesorski multiplekser
  • Merni senzori: Pt 100 ili Pt 1000
  • Instalaciju čini samo jedan četvorožični kabl bez obzira na kapacitet i buduća proširenja (FTP/UTP/GTP)
  • Proširenje kapaciteta ne traži kupovinu nove opreme u komandu
  • Štampanje izveštaja po navikama korisnika
  • Jednostavna instalacija i jednostavno rukovanje
  • Sistem poseduje Rešenje o odobrenju tipa merila Direkcije za mere i dragocene metale
 
 
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.