ATM CONTROL®  pridaje veliki značaj ovoj komponenti poslovanja trudeći se da uvek i na vreme bude na usluzi korisnicima naše opreme i opreme drugih proizvodača obezbe|ujući da delovi opreme i sistema rade sa minimalnim zastojima. Brza defektaža i detekcija uzroka problema, kao i njihovo otklanjanje pružaju se korisnicima  tokom garantnog i vangarantnog roka.

Servisiranje opreme podrazumeva hitne intervencije na objektu korisnika ili u našoj radionici.
Održavanje opreme podrazumeva preventivno ili periodično održavanje opreme na osnovu dogovorenog plana preventivnog održavanja u šta spadaju i kompletni godišnji remonti postrojenja ili njegovih delova. Mogu se ponuditi kompletni remonti ili asistencije korisnika u toku remonta.

REVITALIZACIJA

                                                                        

ATM CONTROL®  iskustvo u konstrukciji i proizvodnji različitih tipova regulacionih ventila sa svim vrstama pogonskih servomotora i dodatnih komponenti, daje nam mogućnost nuÄ‘enja revitalizacije regulacionih ventila naše ili tudje proizvodnje.

Revitalizacija uključuje:

  • dijagnostiku stanja ventila, kao i stanja svih dodatnih komponenti
  • doradu odnosno popravak svih istrošenih ili oštećenih delova
  • novu izradu delova koji se ne mogu popraviti
  • sastavljanje i ispitivanje istim postupkom kao i kod nove proizvodnje.

Revitalizacijom regulacionih  ventila, pored uštede, produžuje se vek korištenja ventila te se znatno povećava pouzdanost celog postrojenja.