ATM CONTROL® je ospobljen za izradu tehničke dokumentacije u formi: idejnih, glavnih i izvodjačkih projekata,  projekata izvedenog stanja kao i revizije projektne dokumentacije drugih porjektanatskih kuća.                                                         

ATM CONTROL®  stalno usavršava svoj stručni tim, tehnički ga oprema, poseduje moderne softwarske alate i pakete što, uz uvažavanje specifičnosti svakog klijenta, omogućava izradu najkompleksnih projekata po internacionalnim standardima iz oblasti:

  • Elektroenergetskih  instalacija i  instalacija elektromotornih pogona
  • Instalacije merenja, regulacije i upravljanja sa sistemima za nadzor, akviziciju podataka  i komunikaciju
  • Projektovanje i razvoj aplikativnih programa za upravljanje procesima (PLC), aplikacija za vizuelizaciju i nadzor   sistema (SCADA), kao i aplikacija specijalne namene
  • Projektovanje i konfiguracija telemetrijskih mreža i sistema sa  izborom adekvatne telekomunikacione opreme , komunikacionih puteva i protokola za prenos podataka (radio veza, GSM mreža, LAN,WLAN tehnologija...)
  • Instalacije slabe struje.

Ovlašćeni projektanti sa licencama, savremene metode projektovanja, korišćenje savremene opreme i novih tehnologija garantuju visok nivo i kvalitet izraÄ‘enih projekata prema najnovijim tehničkim i tehnološkim dostignućima u svetu.