Bežični   sistem  SiloTerm-WL  je  digitalni  sistem velikog kapaciteta za merenje i nadzor temperatura u boksovima PODNIH SKLADIŠTA uljarica i žitarica.

  • Termometrijske sonde poseduju bežične transmitere sa baterijskim napajanjem
  • Radni vek baterija do 10 godina
  • Digitalni merni senzori
  • Prijemnici bežičnog signala povezani serijskom komunikacijom RS 485
  • Proširenje kapaciteta ne traži kupovinu nove opreme u komandi već samo bežičnih sondi
  • Formiranje i štampanje izveštaja po navikama korisnika sistema
  • Jednostavna instalacija i jednostavno rukovanje
 
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.