Primenjuje se za regulaciju ili signalizaciju nivoa ili blokadu po nivou u otvorenim i zatvorenim rezervoarima i parnim kotlovima:

  • najveći pritisak:                                                      25 bar
  • najveća dozvoljena temperatura:                             225°C
  • magnetni prekidači (bistabilni):                     max 5 komada
  • najmanji razmak prekidača:                                     20 mm
  • najvece dozvoljeno opterćenje kontakata: 300 VA; 1,5 A; 250V,AC 50W; 0,5 A;220 V,DC        

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.