Merni pretvarač struje u mA signal pretvara redukovani strujni signal od 0 do 5A dobijen od strujnog transformatora u standardni strujni signal 0/4...20 mA

♦ Izlazni signal linearan sa ulaznom strujom

♦ Galvanski razdvaja: - napajanje uredjaja od ulaza

                              - izlaza od napajanja uredjaja

                              - ulaza od izlaza uredjaja

♦ Napajanje uredjaja: - 24 /115/ 230 V,AC 48...62Hz

                              - 24V,DC

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.