♦ Dvokanalni za ulaze 0/4...20 mA

   - dva ulaza sa po jednim izlaznim releom

   - jedan ulaz sa dva izlazna relea

♦ Ugrađeni relei: preklopni kontakti bez pada napona 250V,AC/16A ili 30V,DC/16A 

♦ Zaštita od VF i naponskih tranzijenata

♦ U kućištu na nosač 35 mm EN 50022 (DIN 46277) ili utični modul za sistem ES 902

♦ Histerezis: podešen na cca 3%   (podesiv između 1 i 5%)  

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.