♦ Prikazuje integrisani protok na 6-cifarskom LED displeju 7 mm

♦ Prikazuje trenutni protok na 4-cifarskom LED displeju 13 mm

♦ Napaja dvožične pretvarače

♦ Snadbeven beznaponskim kontaktom za daljinsko brojanje impulsa

♦ Ulazni signal linearan ili korenovan

♦ Ugrađena samodijagnostika

♦ Pamćenje podataka u trajnoj memoriji nezavisnoj od napajanja

♦ Kućište 72x72 za ugradnju

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.