♦ 5 (pet) analognih ulaza

♦ Napaja dvožične pretvarače

♦ Direktan priključak senzora temperature (RTD ili TC)

♦ Izlaz analogni  ili impulsni

♦ 4 relejna izlaza se slobodno konfigurišu za regulacionu ili alarmnu funkciju

♦ P, PI, PD, PID regulator

♦ Regulacije: čvrste vrednosti, trokomponentna, regulacija odnosa

♦ RS485 komunikacija po modbus protokolu

♦ Ugrađene rutine: - preuzimanje fabričkih parametara

                          - servisna rutina

♦ Konfiguracija izborom struktura:

  •                  - strukture regulacije      (Ctrl)
  •                  - strukture podešavanja (tunE)
  •                  - strukture algoritma regulacije (ALth)
  •                  - strukture alarma (ALCF)
  •                  - strukture ulaza (InCF)
  •                  - strukture komunikacije (C485)
  •                  - strukture kalibrisanja (CAL)
  •                  - strukture regulacije (Stat)

 Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.