• Ulaz: svi termoparovi prema IEC 584 i DIN 43710
  • Kompenzaclja hladnog kraja sa ugrađenim temperaturnim senzorom
  • Ugrađena linearizacija temperature
  • Za ugradnju u priključnu glavu B ( DIN 43729 )
  • Uz isporuku adaptera ugradnja na šinu 35 mm (DIN 46277)
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.