• Tip J za temperature do 700 C
  • Tip K za temperature do 1.200 C
  • Za uticanje, sa pomičnom prirubnicom
  • Priključina glava: oblik A (DIN 43729) matarijal: silutnin
  • Prirubnica: Temper liv {B TeL.35 / AISM OMg)
  • Priključna plodica: keramička  55 mm
  • Moguća isporuka sa pretvaračem temperature montiranim u priključnu glavu:izlaz 4-20 mA
  • Termopar: jednostruki ili dvostruki
  • Debljina žice: 3 mm
  • Tipske nazivne dužine: 500, 710, 1000,1400 m
 
 
PREPORUKE ZA IZBOR ZAŠTITNE CEVI:

 

Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.

Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.