• Senzori u mernom ulošku Ф 8 mm
 • PI100 za temperature do 400C ili 650C JUS LF2.051
 • Tip J za temperature do 700C
 • Tip K za temperature do 700C
 • Za uticanje. sa pomičnom prirubnicom - Pnključna glava: oblik B (DIN 43729) materijal: silumin 
 • Prirubnica: Temper liv (B TeL.35 / AISHOMg)
 • Priključna pločica: keramička Ф 41 mm
 • Zaštitna cev Ф 15x3mm; emajlirana St 35.8 ili C4301
 • Moguća isporuka sa pretvaračem temperature montiranim u priključnu glavu: izlaz 4-20 mA
 • Termopar: jednostruki ili dvostruki
 • Debljina žice: Ф 1 mm
 • Standardne dužine: 500, 710.1000 i 1400 mm
Kliknite ovde za preuzimanje tehničkog lista u PDF-u.
Kliknite ovde za preuzimanje kompletnog kataloga u PDF-u.